Sweetgreen - 670 White Plains Road
Serafina  670 White Plains Rd